Klubben:..... opdateret 24.02.19

Her finder du kort og kørselvejledning til Bull`s MC

Her kan du sende email til klubben
eller bruge denne, lav selv snabel a: mureren(snabel a)stofanet.dk

Vedtægter for Bull`s MC her

Bestyrelsen:

        
     Formand:
     
Mousten
Kasserer:
Liv
Sekretær:
mureren
Medlem:
Harley Hans
Medlem
Polakken

Bestyrelses suppl.: Sus og Madsen
Barpersonale:

              
Hauge  Mousten  Polakken   Herman Jens Nissen Suus/Hougaard

Bar afløsere: E45-Benny

BARVAGT 2019-20

UGE
MOUSTEN 12 18 24 30 36 42 42 48 2 8
NISSEN 13 19 25 31 37 43 43 49 3
9
ROBIN 14 20 26 32 38 44 44 50 4 10
POLAKKEN 15 21 27 33 39 39 45
51 5  
SUS/HOUGAARD 10 16 22 28 34 40 40 46 52 6
HAUGE 11 17 23 29 35 41 41 47 1 7


 

Klubbens åbningstider:

Onsdag og fredag fra kl. 19.00 - ?
Der skal tilføjes at disse tider blot er vejledende, idet huset og værkstedet benyttes på alle tider af døgnet.
 

Og hvad sker der så på en klubaften ??
Her er lægges der vægt socialt samvær, udover der selvfølgeligt bliver snakket en del om motorcykler, bliver der også snakket om mange andre ting, og der bliver spillet div. spil, såsom dart, søm, rafling, ludo, o.s.v.
Der er altid varm kaffe på kanden, øl og vand kan købes til rimelige priser.
----------------------------------------------------------------------

Hvem står for hvad i 2019:

Intern Revisor: Helle
Indkøber:
Robin Hood - Sus
Sæsonopstart/hyttetur:
(2019) Nissen og Frank samt i 2020 Hougaard - Kirsten
Høstfest: Helle Keld, Allan, Nissen, Hougaard og Liv
Sæsonafslutning - Hougaard, Frank
Julefrokost: Mousten, Frank samt Paw
Værkstedschef: - Mousten, E45
Spilleturnering: - Udsat
Grønne områder: - Nissen og Peter
Musik/TV: E45
Alarmmand: Frank
Aktivitetsudvalg: Polakken, Liv
Vasketøj: Frøns


----------------------------------------------------


Her er alle velkommen til at kigge forbi.

Regler vedr. medlemsskab:

Medlemskab kan opnås, når man er ejer af en indregistreret MC i eget navn, og på bestyrelsens forlangende, fremviser gyldig registreringsattest, samt opfylder efterfølgende betingelser:

Ved sekretæren bliver noteret starttidspunkt for en prøvetid.

På førstkommende klubmøde foretages der afstemning blandt fremmødte medlemmer (simpelt flertal) om prøvemedlemskab kan indledes.
Hvis ja, indledes der prøvetid som mindst løber til næste ordinære Klubmøde.

Herefter sker der afstemning om indmeldelse.
Afstemningen kan kun finde sted ved klubmøder.
(Klubmøder jf. § 4 afsnit 2) skal afholdes 2 gange om året, i juni samt i november mdr.

Her skal stemmefordelingen være mindst 50 % ja stemmer, for medlemskab kan finde sted.
Blanke stemmer ikke tælles med.
Medlemskab er kun muligt, hvis man ikke er aktivt medlem af anden lokal motorcykelklub