Klubben:..... opdateret 24.02.19

Her finder du kort og kørselvejledning til Bull`s MC

Her kan du sende email til klubben
eller bruge denne, lav selv snabel a: mureren(snabel a)stofanet.dk

Vedtægter for Bull`s MC her

Bestyrelsen:

        
     Formand:
     
Mousten
Kasserer:
Liv
Sekretær:
mureren
Medlem:
Harley Hans
Medlem
Sus

Bestyrelses suppl.: Sus og Madsen
Barpersonale:

              
Hauge/Smeden  Mousten  Polakken Madsen Keld Suus/Hougaard

Bar afløsere: Herman og Timmer

BARVAGT 2020-21

 

Klubbens åbningstider:

Onsdag og fredag fra kl. 19.00 - ?
Der skal tilføjes at disse tider blot er vejledende, idet huset og værkstedet benyttes på alle tider af døgnet.
 

Og hvad sker der så på en klubaften ??
Her er lægges der vægt socialt samvær, udover der selvfølgeligt bliver snakket en del om motorcykler, bliver der også snakket om mange andre ting, og der bliver spillet div. spil, såsom dart, søm, rafling, ludo, o.s.v.
Der er altid varm kaffe på kanden, øl og vand kan købes til rimelige priser.
----------------------------------------------------------------------

Hvem står for hvad i 2020:

Intern Revisor: Kirsten
Indkøber:
Robin Hood
Sæsonopstart/hyttetur:
2020 Hougaard - Kirsten og i 2021 Hougaard og Vennen
Høstfest: Helle Keld, Allan, Hougaard, Robin, Kirsten, Vennen
Sæsonafslutning - Rasser og Claus
Julefrokost: Kirsten, Vennen, Sus
Værkstedschef: - Mousten,
Spilleturnering: - Udsat til Juni
Grønne områder: - Peter og Hauge
Alarmmand: Frank
Aktivitetsudvalg: Polakken, Peter og Timmer
Vasketøj: Frøns


----------------------------------------------------


Her er alle velkommen til at kigge forbi.

Regler vedr. medlemsskab:

Medlemskab kan opnås, når man er ejer af en indregistreret MC i eget navn, og på bestyrelsens forlangende, fremviser gyldig registreringsattest, samt opfylder efterfølgende betingelser:

Ved sekretæren bliver noteret starttidspunkt for en prøvetid.

På førstkommende klubmøde foretages der afstemning blandt fremmødte medlemmer (simpelt flertal) om prøvemedlemskab kan indledes.
Hvis ja, indledes der prøvetid som mindst løber til næste ordinære Klubmøde.

Herefter sker der afstemning om indmeldelse.
Afstemningen kan kun finde sted ved klubmøder.
(Klubmøder jf. § 4 afsnit 2) skal afholdes 2 gange om året, i juni samt i november mdr.

Her skal stemmefordelingen være mindst 50 % ja stemmer, for medlemskab kan finde sted.
Blanke stemmer ikke tælles med.
Medlemskab er kun muligt, hvis man ikke er aktivt medlem af anden lokal motorcykelklub